Lớp Mầm 3

Lớp Mầm 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Võ Hoàng Anh Thư
Giáo viên 1 Trần Thị Út Liên
Bảo mẫu Đào Thị Tuyết Mai
Mầm non khánh hội
Phùng Minh Ánh
16/06/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đinh Hải Đăng
09/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Nguyễn Tuấn Kiệt
29/05/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Hạnh Nhi
18/09/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hải Nam
20/01/2014 | Nam
Chiêm Tuệ Mẫn
05/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Nhi Selena
26/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Khánh
14/12/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thiên Hi
14/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Xuân Minh
30/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Đăng Khoa
29/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Đỗ Song Phúc
08/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Phương Vy
20/02/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hong Nicholar Vinh
19/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Trúc Anh
20/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Kim Cương
30/07/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Nguyên
05/07/2013 | Nữ
Hoàng Hữu My
22/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Thanh Bình
26/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Quang Phúc
01/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Quang Phú
01/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Gia Linh
17/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Hữu Phúc
04/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Quang Hiếu
29/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Gia Bảo
25/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Khánh An
02/04/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hải Nam
20/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương Minh Nghĩa
26/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Phước Bảo Anh
17/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Gia Nghi
29/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bảo Hoàng
12/11/2013 | Nam
Trương Khánh Linh
02/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Võ Minh Anh
17/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Hà My
12/03/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hồ Nguyễn Giang Thanh
30/08/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Ngọc Như Ý
01/01/2011 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Như Quỳnh
11/06/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Đăng Khoa
01/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Giao Linh
09/01/2014 | Nữ
Nguyễn Duy Khải
02/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh
02/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Thắng
02/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Trân
09/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Tôn Ngọc Nhất Anh
19/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Gia Hân
28/11/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh Uyên
19/10/2013 | Nữ
Huỳnh Quốc Trí
14/01/2014 | Nam
Hoàng Lê Vy
07/12/2013 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh