Lớp Mầm 1

Lớp Mầm 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Cẩm Thúy
Giáo viên 1 Hoàng Thị Mỹ Hương
Bảo mẫu
Mầm non khánh hội
Trương Vũ Hạ Anh
30/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Minh Phát
10/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đoàn Minh Quang
01/05/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Bảo Nam
13/06/2014 | Nam
Phạm Phương Du
23/08/2014 | Nữ
Thích xếp khối, bánh sữa, leo cầu thang, gác chân, soi gương
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng An Nhiên
23/05/2014 | Nữ
Nguyễn Nhật Huy
16/01/2012 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy