Lớp Lá 3

Lớp Lá 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Thư
Giáo viên 1
Bảo mẫu Dương Minh Huệ
Mầm non khánh hội
Bùi Hoàng Anh
25/09/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Chu Thường Ân
07/09/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bảo Ngọc
06/05/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Thị Khánh Linh
25/09/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Hùng
23/09/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Quân
05/06/2012 | Nam
Nguyễn Bảo Hân
18/02/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Gia Bảo
08/11/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Trần Văn Long
10/04/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Hoàng Long
17/12/2012 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Võ Thụy Khanh
07/12/2012 |
Đặng Thành Phát
19/12/2012 |
Mầm non khánh hội
Lê Quỳnh Hân
28/07/2012 |
Lê Huỳnh Minh Huy
07/12/2012 |
Mầm non khánh hội
Đào Minh Nhật
02/11/2012 |
Mầm non khánh hội
Hoàng Nguyễn Vân Khanh
24/06/2012 |
Mầm non khánh hội
Đặng Tuấn Việt
06/05/2012 | Nam
Phạm Ngọc Vân Thanh
21/10/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hữu Khánh Nam
29/08/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Tống Gia Hân
27/09/2012 |
Mầm non khánh hội
Đào Hoàng Linh
01/04/2012 |
Mầm non khánh hội
Vũ Ngọc Minh
26/11/2012 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Thảo Uyên
29/08/2012 |
Mầm non khánh hội
Phùng Trần Hoàng Quân
07/11/2012 |
Dương Anh Khôi
12/10/2012 | Nam
Ăn kem - ăn mỡ và ăn chả giò
Nguyễn Võ Vân Anh
26/02/2012 | Nữ
Huỳnh Hiển Long
29/10/2012 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh