Lớp Lá 1

Lớp Lá 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Phạm Thị Thanh Tâm
Giáo viên 1 Trương Thị Bé Lài
Bảo mẫu Võ Minh Ngọc Hiền
Nguyễn Hải Lam
03/04/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Minh Vũ
26/10/2012 | Nam
Nguyễn Đức Thịnh
10/08/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Tăng Nguyễn Xuân Thủy
13/01/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phùng Tuấn Khải
24/09/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Khánh Nhiên
21/09/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hữu Danh
01/11/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Bảo Ngọc
07/11/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Tấn Hưng
15/02/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Ngọc Bảo Trân
08/04/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thành Trung
21/01/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Ngọc Hân
21/07/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Minh Vân
27/07/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Phúc Khánh An
26/10/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Thành
25/08/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Minh Phối
10/03/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Quân
29/07/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nhã Uyên
05/02/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đặng Quang Minh
18/06/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Bảo Ngọc
07/11/2012 | Nam
Trần Nguyễn Tường Lam
07/02/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Lê Minh Khuê
02/10/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Minh Long
06/08/2012 | Nam
Nguyễn Phan Kim Ngân
04/10/2011 | Nữ
Phạm Khánh Linh
10/04/2012 | Nữ
Đoàn Minh Khoa
04/01/2012 | Nam
Lê Nguyễn Thùy Dương
09/01/2012 | Nữ
Hoàng Thủy Khánh
17/06/2012 | Nữ
Phạm Nguyễn Hải Châu
22/07/2012 | Nữ
Trần Hà Bảo Nguyên
22/06/2012 | Nam
Jake Khang Trần
18/07/2012 | Nam
Nguyễn Nghĩa Thiên Minh
28/02/2012 | Nam
Lê Minh Long
23/03/2012 | Nam
Hồ Nguyễn Ngọc Bích
25/09/2012 | Nữ
Nguyễn Thế Khang
14/04/2012 | Nam
Lê Đức Thắng
15/03/2012 | Nam
Trần Lê Phương Tâm
01/04/2012 | Nữ
Mai Đặng Ngân Giang
12/04/2012 | Nữ
Trần Mai Lâm
30/01/2012 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh