Lop Cơm Thường 3

Lop Cơm Thường 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Dương Thị Thu Hằng
Giáo viên 1 Trần Thị Bạch Lan
Bảo mẫu Dương Minh Duyên
Mầm non khánh hội
Trần Tuấn Khanh
26/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Thị Hà Trang
06/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Bình Minh
08/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Kim Ngân
23/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Thị Phương Anh
28/02/2015 | Nữ
Nguyễn Quang Luận
17/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hiểu Phong
03/03/2015 | Nam
Nguyễn Trung Khang
19/12/2014 | Nam
Học tiếng Anh, bơi, chơi các trò chơi vận động
Mầm non khánh hội
Hoàng Gia Khiêm
09/02/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Phúc Đồng
02/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lương Bảo Anh
01/01/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Công Sơn
02/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Misa
28/11/2014 | Nữ
Nguyễn Đức Anh
25/01/2015 | Nam
Thích cá và các loại xe
Mầm non khánh hội
Hoàng An Khang
29/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Lộc Bách
20/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Phúc Nguyên
30/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Đặng Kim Linh
22/01/2015 | Nữ
Trần Nguyễn Anh Khoa
18/01/2015 | Nam
- thix nghe nhạc
- thix mẹ chở đi dạo vòng vòng thành phố
- thix chơi cầu trượt
- thix ăn sữa chưa, nước sinh tố trái cây ( ngọt)
- thix chơi xe ô tô
- thix ôm chặt mẹ ngủ và thix mọi người cứ nhẹ nhàng, tình cảm với mình
Trần Lê Vân Anh
11/11/2014 | Nữ
Ca hat
Đoàn Bảo Nhiên
29/11/2014 | Nữ
Múa hát, được vui chơi cùng các bạn, xem chương trình Gấu Pô và Đoàn tàu Pob...
Nguyễn Bảo Châu
14/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Đại Minh
21/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Võ Minh Anh
17/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Bình Minh
08/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Gia Hân
21/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Thiên Anh
18/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Thị Hà Trang
06/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Trân
09/11/2014 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh