Lớp Chồi 3

Lớp Chồi 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lưu Đoàn Hồng Gấm
Giáo viên 1 Ngô Thị Thanh Hằng
Bảo mẫu Huỳnh Thị Hương
Mầm non khánh hội
Trần Minh Phát
17/03/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Đào Ngọc Liên
09/11/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Hoàng Anh
22/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Lê Minh Hằng
02/10/2013 | Nữ
Tống Ngọc Bảo Anh
01/08/2013 | Nữ
Bé thích hát, múa, tô màu và trò chơi vận động....
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Khánh Hà
17/07/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Gia Tuấn
14/04/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Đình Bảo
30/07/2013 | Nam
Nguyễn Sơn Bách
11/08/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Võ Hiền Mai
27/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngoc Phương Uyên
28/01/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Huỳnh Kim Loan
19/09/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hữu Ngọc Trân
29/12/2012 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngoc Phương Uyên
28/01/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Huỳnh Kim Loan
19/09/2012 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy