CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 1/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Lá

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 3

HAPPY BIRTHDAY!

cookie

ice-cream

pizza

– I like (an ice-cream).

 

– Sách Happy Hearts 2A
 2 – Kể chuyện :“Happy birthday!”

– Xem video

– Sách Happy hearts 2A
 3 Unit 4

RONNIE CAN JUMP!

– Làm quen với nhân vật Ellie

Ellie the elephant

wake up

brush my teeth

– I (brush my teeth).

 

– Sách Happy hearts 2B

 

 4 merry-go-round

slide

school bus

– There’s (a slide) on the playground.

– Sách Happy hearts 2B

 

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp. Chúng tôi thật sự an tâm khi gởi gắm bé tại Mầm Non Khánh Hội vì đây là ngôi nhà thứ hai của bé.

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 1/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Chồi

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 3

YUMMY!

carrots

ice-cream

– Do you like carrots?

Yes, I do/ No, I don’t.

 

– Sách Happy Hearts 1A
 2 – Kể chuyện :“In the park

– Xem video

– Sách Happy hearts 1A
 3 Unit 4

RONNIE CAN JUMP!

– Làm quen với nhân vật Ronnie

Ronnie the rabbit

dance

draw

– I can (dance).

 

– Sách Happy hearts 1B

 

 4 jump

sing

– I can (sing).

– I like (doll).

– Bài hát: “Ronnie and Kenny

– Sách Happy hearts 1B

 

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 1/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Mầm

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 3

ONE, TWO THREE!

hot

   cold

   sunny

– It’s hot.

– Bài hát: “Sing a song!”
SING A SONGSing, sing, sing a song

Come and sing along

Jolly, jolly, jolly, jolly

Life is like a song.

 2 – Kể chuyện: “Happy friends!”
Xem Video.
 – Sách Happy Hearts Starter A
 3 Unit 4
HAVING FUN!
– Bé làm quen với nhân vật Patsy

Patsy the pony

ball

boat

– I love my (ball).

– Sách Happy Hearts Stater B
 4 teddy bear

scooter

– I love my (teddy bear).

– Sách Happy Hearts Stater B

 

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 12/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH  

Khối:  Lá

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 12/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH  

Khối:  Chồi

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 12/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH 

Khối:  Mầm

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 11/2017

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Lá

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 1

HAPPY FAMYLI

hands

face

– I wash my (hands).

-Bài hát: “My favorite room” 

-Sách Happy Hearts 2A
 2 – Kể chuyện : “Where’s Kenny?”

-Xem Video.

-Sách Happy Hearts 2A
 3 Unit 2

LITTLE MOUSE 

 

Làm quen với nhân vật Benny

eggs

tomatoes

sandwiches

-(Sandwiches) are yummy!

-Bài hát: “Let’s have a picnic.”

-Sách Happy Hearts 2A
 4 pears

cherries

apples

oranges

– I like (pears).

-Bài thơ: “Up in a tree”

-Sách Happy Hearts 2A

 

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 11/2017

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Chồi

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 1

HELLO, KENNY

!

mouth

tummy

nose

– Touch your (tummy).

– Sách Happy hearts 1A
 2 – Kể chuyện : “Happy little cat!”

– Xem video

– Sách Happy hearts 1A
 3 Unit 2

LET IS PLAY! 

Làm quen với nhân vật Polly

bike

car

train

– Where is the (bike)?

It’s there.

-Bài hát: “Let’s play

– Sách Happy hearts 1A

 

 4 doll

teddy bear

toys

– I like (doll).

Bài hát: “Where’s my teddy?”

– Sách Happy hearts 1A

 

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến