Cơ sở chính – Quận 4

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH HỘI

360D Bến Vân Đồn – Phường 1 – Quận 4 – TP.HCM
Tel: 3.9401781 – 39401734
Email: info@mamnonkhanhhoi.edu.vn

Thông tin liên hệ

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy